ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 134
Хвала Госпаду

1. Алілуя. Хвалеце імя Гасподняе, хвалеце, рабы Гасподнія,
2. усе, хто стаіць у доме Гасподнім, у дварах Бога нашага.
3. Хвалеце Госпада, бо Гасподзь добры; сьпявайце імю Ягонаму, бо гэта соладка,
4. бо Гасподзь абраў сабе Якава, Ізраіля ўласнасьцю Сваёю.
5. Я ўведаў, што Гасподзь вялікі, і Гасподзь наш вышэйшы за ўсіх багоў.
6. Гасподзь творыць усё, што хоча, на нябёсах і на зямлі, на морах і ва ўсіх прадоньнях;
7. узводзіць хмары ад краю зямлі, творыць маланкі пры дажджы, выводзіць вецер са сховішчаў Сваіх.
8. Ён пабіў першынцаў Егіпта, ад чалавека да быдла,
9. паслаў азнакі і цуды сярод цябе, Егіпце, на фараона і на ўсіх рабоў ягоных,
10. пабіў народы многія, і вынішчыў цароў моцных:
11. Сігона, цара Амарэйскага, і Ога, цара Васанскага, і ўсе царствы Ханаанскія;
12. і аддаў зямлю іхнюю ў спадчыну, у спадчыну Ізраілю, народу Свайму.
13. Госпадзе! імя Тваё навечна; Госпадзе! памяць пра Цябе з роду ў род.
14. Бо Гасподзь судзіцьме народ Свой, і з рабоў Сваіх умілажаліцца.
15. Ідалы язычнікаў - срэбра і золата, утворы рук чалавечых.
16. Ёсьць у іх вусны, але не маўляюць, ёсьць у іх вочы, але ня бачаць;
17. ёсьць у іх вушы, але ня чуюць, і няма дыханьня ў вуснах у іх.
18. Спадобняцца ім тыя, што робяць іх, і кожны, хто спадзяецца на іх.
19. Доме Ізраілеў! дабраславеце Госпада. Доме Ааронаў! дабраславеце Госпада.
20. Доме Лявія! дабраславеце Госпада. Хто баіцца Госпада, дабраславеце Госпада.
21. Дабраславёны Гасподзь ад Сіёна, Які жыве ў Ерусаліме! Алілуя!
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць