ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 138
Малітва веруючай душы

1. Кіроўцу хору. Псальма Давідава. Госпадзе! Ты выпрабаваў мяне і ведаеш.
2. Ты ведаеш, калі я сядаю і калі ўстаю; Ты разумееш думкі мае здалёк.
3. Ці іду я, ці адпачываю, - Ты акружаеш мяне і ўсе дарогі мае Табе вядомыя.
4. Яшчэ слова няма на мове маёй, - Ты, Госпадзе, ужо ведаеш яго дасканала.
5. Ззаду і сьпераду атачыў Ты мяне і кладзеш на мяне руку Тваю.
6. Дзіўнае мне Тваё веданьне - высока, дасягнуць яго не магу!
7. Куды пайду ад Духа Твайго, ад аблічча Твайго куды ўцяку?
8. Ці на неба ўзыду - Ты там; ці сыду ў апраметную - і там Ты.
9. Ці вазьму крылы золку і перасялюся на край мора, -
10. і там рука Твая мяне павядзе, і ўтрымае мяне правіца Твая.
11. Ці скажу: можа, цемра ўкрые мяне, і сьвятло навокал мяне зробіцца ноччу;
12. але і цемра Цябе ад мяне не зацемрыць, і ноч сьветлая, быццам дзень; як цемра, так і сьвятло.
13. Бо Ты ўладзіў вантробы мае і выткаў мяне ў чэраве маці маёй.
14. Слаўлю Цябе, бо я дзівосна зладжаны. Дзівосныя дзеі Твае, і душа мая ўсьведамляе гэта,
15. Не схаваны былі ад Цябе косткі мае, калі мяне ў таямніцы стваралі, складалі мяне ў глыбіні нутрыны.
16. Зародак мой бачылі вочы Твае; у Тваёй кнізе запісаны ўсе дні, мне назначаныя, калі ніводнага зь іх яшчэ ня было.
17. Якія ўзьнёслыя для мяне намеры Твае, Божа, і як многа іх лікам!
18. Ці ж палічу іх, калі іх больш, чым пяску, калі прачынаюся, я ўсё Яшчэ з Табою.
19. О, калі б Ты, Божа, пабіў бязбожнага! Адыдзеце ад мяне, крыважэрныя!
20. Яны гавораць супроць Цябе бязбожна; марнае намышляюць ворагі Твае.
21. Ці ж мне ненавідзець Тваіх ненавісьнікаў, Госпадзе, і не пагрэбаваць тымі, што паўстаюць на Цябе?
22. Поўнаю нянавісьцю ненавіджу іх; ворагі яны мне.
23. Выпрабуй мяне, Божа, і ўведай сэрца маё; выпрабуй мяне, і ўведай намеры мае.
24. і глядзі, ці дарога мая бясьпечная, і накіруй мяне на шлях вечны.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць