ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 144
Добрасьць Гасподняя

1. Хвала Давідава. Хваліць буду Цябе, Божа мой, Цару мой, і дабраслаўляць імя Тваё векі вечныя.
2. Кожны дзень дабраслаўляць буду Цябе і хваліць імя Тваё векі вечныя.
3. Вялікі Гасподзь і праслаўлены вельмі, і веліч Ягоная недасьледная.
4. Род у род будзе хваліць дзеі Твае і абвяшчаць магутнасьць Тваю.
5. Буду казаць пра моц страшных дзеяў Тваіх, і я буду абвяшчаць веліч Тваю.
7. Будуць абвяшчаць памяць вялікай даброці Тваёй і распавядацьмуць праўду Тваю.
8. Шчодры і міласэрны Гасподзь, вельмі цярплівы і вельмі мілажальны.
9. Добры Гасподзь да ўсіх, і шчадроты Ягоныя на ўсіх дзеях Ягоных.
10. Хай славяць Цябе, Госпадзе, усе дзеі Твае, і хай дабраслаўляюць Цябе сьвятыя Твае;
11. хай прапаведуюць славу царства Твайго і распавядаюць пра магутнасьць Тваю,
12. каб перадаць сынам чалавечым пра моц Тваю і пра слаўную веліч царства Твайго.
13. Царства Тваё - царства ўсіх вякоў, і валадарства Тваё - ва ўсе роды.
14. Гасподзь падтрымлівае ўсіх, хто падае, і падымае ўсіх, хто ўпаў.
15. Вочы ўсіх спадзяюцца на Цябе, і Ты даеш ім ежу сваім часам;
16. адкрываеш руку Тваю і корміш усіх жывых па добрай волі.
17. Праведны Гасподзь на ўсіх дарогах Сваіх і добры ва ўсіх дзеях Сваіх.
18. Блізкі Гасподзь да ўсіх, хто кліча Яго, да ўсіх, хто кліча Яго ў праўдзе.
19. Жаданьне тых, што баяцца Яго, Ён выконвае, скаргі іхнія чуе, і ратуе іх.
20. Асланяе Гасподзь усіх, хто любіць Яго, а ўсіх бязбожных зьнішчае.
21. Вусны мае вымавяць хвалу Гасподнюю, і хай дабраслаўляе ўсякае цела сьвятое імя Ягонае вечна.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць