ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 32
Хвала Ўсемагутнаму Богу

1. Псальма Давідава. Радуйцеся, праведнікі, у Госпадзе: шчырым прыстоіць хваліць!
2. Услаўляйце Госпада арфамі, сьпявайце Яму на дзесяціструннай псалтыры;
3. новую песьню сьпявайце Яму; зладжана пойце Яму, з ускліцаньнем,
4. бо слова Гасподняе - шчырае, і ўсе дзеі Ягоныя правільныя.
5. Ён любіць праўду і суд; Гасподняю міласьцю зямля поўніцца.
6. Словам Госпада створаны нябёсы, і духам вуснаў Ягоных - усе сілы нябесныя.
7. Ён сабраў, быццам груды, марскія воды; бездані склаў у каморах.
8. Хай баіцца Госпада ўся зямля; хай трымціць прад Ім усё жывое на сьвеце,
9. бо сказаў Ён - і сталася; Ён загадаў - і зьявілася.
10. Гасподзь разбурае рады язычнікаў; зьнішчае намыслы народаў.
11. А рада Гасподняя вечна стаяцьме; задумы сэрца Ягонага - з роду ў род.
12. Дабрашчасны народ, у якога Гасподзь ёсьць Бог, - племя, якое Ён выбраў успадчыну Сабе.
13. Гасподзь паглядае зь нябёсаў, бачыць усіх сыноў чалавечых;
14. з трона Свайго Ён пазірае на ўсіх, што жывуць на зямлі:
15. Ён стварыў сэрцы ўсіх іх, і ўважае ўсім іхнім дзеям.
16. Цар не ўратуецца мноствам войска; не ўбароніць волата вялікая сіла.
17. Ненадзейны конь для ратаваньня, ня вызваліць сілай вялікай сваёю.
18. Вось, вока Гасподняе над тымі, хто баіцца Яго, і хто спадзяецца на літасьць Ягоную,
19. што Ён душу іхнюю ўратуе ад сьмерці і ў час галодны накорміць іх.
20. Душа наша мае надзею на Госпада: Ён дапамога наша;
21. Ім радуецца сэрца наша, бо на сьвятое імя Ягонае мы спадзяваліся.
22. Хай будзе ласка Твая, Госпадзе, з намі, мы так на Цябе надзею ўскладаем.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць