ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 33
Псальма хвалы і надзеі

1. Псальма Давіда, калі ён удаваў зь сябе вар'ята перад Авімэлэхам і быў ад яго выгнаны, і пайшоў.
2. Дабраслаўляю Госпада ва ўсякую пору; хвала Яму няспынная ў вуснах маіх.
3. Госпадам будзе хваліцца душа мая; пачуюць пакорныя і ўзьвяселяцца.
4. Вялічайце Госпада са мною, і ўзносьма імя Ягонае разам.
5. Я шукаў Госпада, і Ён пачуў мяне і ад усякіх небясьпекаў маіх вызваліў мяне.
6. Хто прыглядваўся да Яго, тыя прасьвятліліся, і твары іхнія ня зьведаюць сораму.
7. Вось убогі паклікаў, - і Гасподзь пачуў і ўратаваў яго ад усіх ягоных бедаў.
8. Гасподні анёл паўстае вакол тых, хто баіцца Яго, - і іх вызваляе.
9. Паспытайце і ўбачыце, які добры Гасподзь! Дабрашчасны той чалавек, што на яго спадзяецца!
10. Бойцеся Госпада, усе сьвятыя Ягоныя; бо ня маюць нястачы тыя, што баяцца Яго.
11. Ільвяняты церпяць нягоды і голад, а богашукальнікі ня церпяць нястачы ні ў якім дабры.
12. Прыйдзеце, дзеці, паслухайце мяне: страху Гасподняму вас навучу.
13. Ці хоча чалавек жыць і ці любіць дабрадзенства, каб бачыць дабро?
14. Трымай язык свой ад злога і вусны свае ад падступных словаў.
15. Ухіляйся ад ліха і рабі дабро; шукай міру і йдзі за ім.
16. Вочы Гасподнія - на праведных, і вушы Ягоныя - на скаргу іхнюю.
17. А аблічча Гасподняе - супроць тых, што робяць ліхое, каб зьвесьці зь зямлі памяць пра іх.
18. Клічуць, і Гасподзь чуе, і ад усіх уціскаў іх вызваляе.
19. Блізкі Гасподзь да тых, у каго зламанае сэрца, і пакорлівых духам - уратуе.
20. Многа турботаў у праведніка, і ад усіх іх Гасподзь вызваляе.
21. Ён хавае ўсе косткі ягоныя; і ніводная не паламаецца!
22. Зло заб'е грэшніка, і ненавісьнікі праведнасьці загінуць.
23. Гасподзь вызваліць душу рабоў Сваіх, і не загіне ніхто, хто на Яго спадзяецца.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць