ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 37
Пакайная псальма пра літасьць

1. Псальма Давідава. На ўспамін пра суботу.
2. Госпадзе! ня выкрывай мяне ў гневе Тваім, і не карай мяне ў гневе Тваім,
3. бо стрэлы Твае ўпіліся ў мяне і рука Твая мяне ацяжае.
4. Няма цэлага месца на целе маім ад гневу Твайго; няма спакою ў костках маіх ад грахоў маіх.
5. бо злачынствы мае вышэй галавы, як вялікі цяжар, зьнясілілі мяне,
6. сьмярдзяць, гнаяцца раны мае ад безгалоўя майго.
7. Я сагнуты і панураны ўвесь, цэлы дзень бядуючы хаджу;
8. бо сьцёгны мае паліць вагонь, і няма цэлага месца ў целе маім.
9. Я змогся і зьнясіліўся цяжка; крычу ад пакуты сэрца майго.
10. Госпадзе! прад Табою ўсе жаданьні мае, і ўздыханьне маё ад Цябе не схаванае.
11. Сэрца маё трымціць; пакінула мяне сіла мая, і сьвятло вачэй маіх - і таго няма ў мяне.
12. Сябры мае і прыяцелі адступіліся ад няшчасьця майго, і блізкія мае далёка стаяць.
13. Цянёты паставілі тыя, хто пільнуе душу маю, і хто прагне мне ліха, пра пагібель маю гавораць, і намышляюць штодзень мне благое;
14. а я, як глухі, ня чую, і як нямко, што вуснаў сваіх не растуляе;
15. і стаў я, як чалавек, што ня чуе і ня мае ў вуснах сваіх адказу,
16. бо на Цябе, Госпадзе, спадзяюся я; Ты пачуеш, Госпадзе, Божа мой.
17. І сказаў я: няхай не падымуцца нада мною мае ворагі; калі дрыжыць нага мая, хай ня ўзносяцца яны нада мною.
18. Я да ўпадку гатовы, і скруха мая заўжды перада мною.
19. Беззаконьне сваё я ўсьведамляю; і ўбольваюся ў грэху маім.
20. А мае ворагі жывуць і мацуюцца, і памнажаюцца тыя, што ненавідзяць мяне, невінаватага;
21. і тыя, што плацяць мне злом за дабро, ваююць супроць мяне, бо я за добрым іду.
22. Не пакінь мяне, Госпадзе Божа мой! не адыходзь ад мяне;
23. пасьпяшайся на дапамогу мне, Госпадзе, Збаўца мой!
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць