ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 40
Псальма пра літасьцівага

1. Кіроўцу хору. Псальма Давідава,
2. Дабрашчасны, хто дбае пра ўбогага! У дзень бедства выбавіць яго Гасподзь.
3. Гасподзь ахавае яго і жыцьцё яму зьберажэ; дабрашчасны ён на зямлі будзе. І Ты не здасі яго на волю ворагаў ягоных.
4. Гасподзь умацуе яго на ложку хваробы ягонай. Ты зьменіш увесь ложак ягоны ў хваробе ягонай.
5. Я сказаў: Госпадзе! зьлітуйся зь мяне, вылечы душу маю; бо зграшыў я прад Табою.
6. Ворагі мае пра мяне кажуць благое: «Калі ён памрэ, і загіне імя ягонае?»
7. І калі хто прыходзіць пабачыць мяне, кажа няпраўду; сэрца ягонае складае ўсабе няпраўду, і ён, выйшаўшы, гаворыць пра тое.
8. Усе ненавідзяць мяне, шэпчуцца паміж сабою супроць мяне, благое супроць мяне намышляюць:
9. «слова Веліяла прыйшло на яго; ён лёг; і болей ня ўстане».
10. Нават чалавек мірны са мною, на якога я спадзяваўся, які еў мой хлеб, падняў на мяне нагу.
11. А Ты, Госпадзе, зьлітуйся зь мяне і мяне падымі, і я ім заплачу.
12. З таго даведаюся, што Ты любіш мяне, калі вораг мой не апануе мяне,
13. а мяне захаваеш у цэласьці маёй і паставіш прад абліччам Тваім навечна.
14. Дабраславёны Гасподзь, Бог Ізраілеў, адвечна й навечна! Амін, амін!
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць