ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 50
Пакайная псальма

1. Кіроўцу хору. Псальма Давідава,
2. калі да яго прыходзіў прарок Натан пасьля таго, як Давід увайшоў да Вірсавіі.
3. Зьлітуйся, Божа, зь мяне ў вялікай ласцы Тваёй, і ў мностве шчадротаў Тваіх загладзь беззаконьні мае!
4. Адмый мяне шматкроць ад беззаконьня майго, і ад грэху майго ачысьці мяне:
5. бо беззаконьне маё я ўсьведамляю, і грэх мой заўсёды перада мною.
6. Табе, Табе аднаму я зграшыў і прад вачыма Тваімі благое ўчыніў: таму справядлівы Ты будзеш у прысудзе Тваім, і чысты ў судзе Тваім.
7. Вось, я ў беззаконьні зачаты, і ў грэху маці мая нарадзіла мяне.
8. Вось, палюбіў Ты праўду ў сэрцы і ўліў у мяне тайную мудрасьць.
9. Акрапі мяне ісопам, і ачышчуся: абмый мяне, і бялей за сьнег адбялюся.
10. Дай мне ўцеху пачуць і радасьць, і ўзрадуюцца косьці, Табою паламаныя.
11. Адвярні аблічча Тваё ад грахоў маіх і загладзь усе беззаконьні мае.
12. Чыстае сэрца ўмацуй ува мне, Божа, і дух справядлівы аднаві ўва мне.
13. Не адкінь мяне ад аблічча Твайго і Духа Твайго Сьвятога не адбірай у мяне.
14. Вярні мне радасьць збавеньня Твайго, і Духам Уладным мяне падтрымай.
15. Я навучу беззаконцаў дарогам Тваім, і бязбожныя да Цябе навернуцца.
16. Вызваль мяне ад крывавасьці, Божа, Божа ратунку майго; і язык мой уславіць праўду Тваю.
17. Госпадзе! адкрый вусны мае, і вусны мае прагалосяць славу Табе:
18. бо калі б ахвяры Ты пажадаў, я даў бы яе; цэласпаленьне Табе не падабаецца.
19. Ахвяра Богу - дух упакораны; сэрца ўпакоранае і зьміранае Бог ня зьнішчае.
20. Ушчасьліві, Госпадзе, добрай воляй Тваёю Сіён, і хай паўстануць муры Ерусалімскія.
21. Тады ўпадабаеш Ты ахвяру праўды, прынашэньні і цэласпаленьні; тады пакладуць на алтар Твой цялят.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць