ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 54
Малітва ў страху і трымценьні

1. Кіроўцу хору. На струнных інструмэнтах. Вучэньне Давідава.
2. Пачуй, Божа, малітву маю, і ад маленьня майго не хавайся;
3. уваж мне і пачуй мяне; я стагну ў гароце маёй і бянтэжуся
4. ад крыку варожага, ад уціску бязбожнага; бо яны мне накідаюць беззаконьне і ў гневе супроць мяне варагуюць.
5. Сэрца маё трапеча ўва мне і сьмяротныя страхі мяне ахапілі;
6. страх і жудасьць мяне агарнулі, і вусьцішна мне.
7. І сказаў я: «Хто даў бы мне крылы, як у голуба? Я паляцеў бы і супакоіўся;
8. далёка заляцеў бы, і ў пустыні застаўся б; <Сэла>
9. пасьпяшаўся б схавацца ад буры й віхуры».
10. Разладзь, Госпадзе, і падзялі языкі іхнія, бо я гвалт і нязгоду ў горадзе бачу;
11. удзень і ўначы яны ходзяць навокал па ягоных мурах; зладзействы і бедствы ў ім;
12. сярод яго згуба; ашука і подступ ня сыходзяць з вуліц ягоных:
13. бо ня вораг мяне кляне, - гэта я ператрываў бы; не ненавісьнік мой узьвялічваецца нада мною - ад яго я схаваўся б;
14. а ты, хто быў мне тым, што і сам я сабе, сябар мой і паплечнік мой,
15. з кім мы шчырыя гутаркі мелі і разам хадзілі ў дом Божы.
16. Хай іх сьмерць ня міне; хай сыдуць яны жывыя ў пекла; бо злачынства ў сялібах іхніх, у іхнім сэрцы,
17. я ж паклічу Бога, і Гасподзь мяне выратуе.
18. Увечары і раніцай і апоўдні я буду маліць і прасіць, і Ён пачуе мой голас;
19. выбавіць душу маю ў спакоі ад тых, хто на мяне паўстае; бо іх многа ў мяне;
20. Бог выслухае, і суцешыць іх Той, Хто адвеку сядзіць на троне, <Сэла> бо няма ў іх перамены, і Бога яны не баяцца;
21. рукі свае паднялі на тых, якія зь імі ў міры, парушылі згоду сваю;
22. вусны ў іх гладкія, нібы масла, а ў сэрцы варожасьць у іх; словы іхнія лагаднейшыя за алей, а самі яны - мячы аголеныя.
23. Пакінь Госпаду клопат твой, і Ён падтрымае цябе. Ніколі ня дасьць Ён праведніку пахіснуцца.
24. Ты, Божа, зьвядзеш іх у яму пагібельную; крыважэрныя і падступныя не пражывуць палавіны дзён сваіх. А на Цябе, Госпадзе, спадзяюся.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць