ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 65
Песьня падзякі

1. Кіроўцу хору. Песьня. Клікніце Богу, уся зямля.
2. Сьпявайце славу імю Ягонаму; гонар славе Ягонай, хвала Яму.
3. Скажэце Богу: грозны Ты ў дзеях Тваіх! У вялікай сіле Тваёй упакорацца Табе ворагі Твае.
4. Хай паклоніцца Табе ўся зямля і сьпявае Табе, хай сьпявае імю Твайму, Усявышні! <Сэла>
5. Прыйдзеце і гляньце на дзеі Бога, грознага ў дзеях супроць сыноў чалавечых.
6. Ён мора ў сушу ператварыў: раку перайшлі нагамі; там радасьць была нам у Ім.
7. Магутнасьцю Сваёю ўладарыць Ён вечна; вочы Ягоныя глядзяць на народы, хай ня ўзносяцца бунтаўшчыкі. <Сэла>
8. Дабраславеце, народы, Бога нашага і ўзнясеце славу Яму.
9. Ён жыцьцё захаваў душы нашай, і назе нашай ня даў пахіснуцца.
10. Ты нас выпрабаваў, Божа, ператапіў нас, як топяць срэбра.
11. Ты ўвёў нас у сетку, аковы паклаў нам на сьцёгны нашыя,
12. пасадзіў чалавека на галаву нам. Мы ўвайшлі ў вагонь і ў ваду, і Ты вывеў нас на волю.
13. Увайду ў дом Твой з цэласпаленьнямі, аддам Табе зарукі мае,
14. якія вымавілі вусны мае і сказаў язык мой у скрусе маёй.
15. Цэласпаленьні тлустыя прынясу я Табе, з дымам ахвярным з авечага лою; ахвярую валоў і казлоў. <Сэла>
16. Прыйдзеце, паслухайце ўсе, богабаязныя, і я абвяшчу вам, што стварыў Ён душы маёй.
17. Я паклікаў Яго вуснамі маімі і ўславіў Яго языком маім.
18. Калі б угледзеў я беззаконьне ў сэрцы маім, дык не пачуў бы мяне Гасподзь.
19. Але Бог пачуў, уважыў голасу маленьня майго.
20. Дабраславёны Бог, Які не адкінуў малітвы маёй і не адвярнуў ад мяне ласкі Свае.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць