ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 76
Суцяшэньне пры ўспаміне пра вялікія дзеі Божыя

1. Кіроўцу хору Ідутумавага. Псальма Асафава.
2. Голас мой да Бога, і я буду клікаць; голас мой да Бога, і Ён пачуе мяне.
3. У дзень скрухі маёй шукаю Госпада; рука мая працягнута ўначы, і не апускаецца; душа мая ня хоча суцешанай быць.
4. Пра Бога згадваю, і дрыжу; разважаю, і зьнемагае мой дух. <Сэла>
5. Ты не даеш мне вачэй маіх зьмежыць; я ашаломлены, і не магу гаварыць.
6. Разважаю пра даўнія дні, пра гады пракаветныя;
7. узгадваю песьні мае начныя, гутару з сэрцам маім, і выпрабоўвае дух мой:
8. няўжо назаўсёды адкінуў, Гасподзь, і ня будзе больш дабраволіць?
9. няўжо назаўсёды міласьць Яго перастала быць, і спынілася слова Ягонае з роду ў род?
10. няўжо Бог забыўся мілаваць? няўжо ў гневе спыніў шчадроты Свае? <Сэла>
11. І сказаў я: вось гора маё - перамена правіцы Ўсявышняга.
12. Буду ўспамінаць пра дзеі Гасподнія! буду ўспамінаць пра даўнія цуды Твае.
13. Буду ў кожны Твой чын заглыбляцца, разважаць пра вялікія дзеі Твае.
14. Божа! сьвятая дарога Твая. Які Бог такі вялікі, як Бог наш!
15. Ты - Бог, Які творыць цуды; Ты паказаў магутнасьць Сваю сярод народаў;
16. Ты вызваліў народ Твой рукою сыноў Якава і Язэпа. <Сэла>
17. Бачылі Цябе, Божа, воды, бачылі Цябе воды, і напалохаліся, і скалануліся бездані.
18. Аблокі вылівалі воды, хмары аддавалі гром, і лёталі стрэлы Твае.
19. Голас грому Твайго ў коле нябесным; маланкі асьвятлялі сьвет; зямля трэслася і скаланалася.
20. Шлях Твой у моры, і сьцежка Твая ў водах вялікіх, і сьляды Твае невядомыя.
21. Як статак, вёў Ты народ Твой рукою Майсея і Аарона.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць