ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 79
Малітва Ізраіля пра збавеньне ад бедстваў

1. Кіроўцу хору. На музычным інструмэньце Шошанім-Эдуф. Псальма Асафава.
2. Пастыр Ізраілеў! паслухай; Ты, што водзіш, як авечак, Язэпа, і сядзіш на хэрувімах, акажы Сябе.
3. Перад Яфрэмам і Веньямінам і Манасіем абудзі сілу Тваю і прыйдзі выратаваць нас.
4. Божа! навярні нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!
5. Госпадзе, Божа сіл! дакуль будзеш гнеўны да малітваў народу Твайго?
6. Ты накарміў іх хлебам сьлёзным, і напаіў іх сьлязьмі, у вялікай меры,
7. паклаў нас супярэчкаю нашым суседзям, і ворагі нашыя зьдзекуюцца.
8. Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся!
9. Зь Егіпта перанёс Ты лазу вінаградную, выгнаў народы, і пасадзіў яе;
10. ачысьціў пад яе месца, і ўгрунтаваў карэньне яе, і яна напоўніла зямлю.
11. Горы накрыліся ценем яе, і гольле яе нібы кедры Божыя:
12. яна пусьціла гольле сваё да мора і пасынкі свае да ракі.
13. Навошта разбурыў Ты агароджу яе, так што скубуць яе ўсе, хто ідзе па дарозе?
14. Лясны вепр яе падкопвае, і зьвер польны яе аб'ядае.
15. Божа сіл! азірніся, паглядзі зь неба і ўбач, і наведай вінаграднік гэты;
16. ахавай тое, што пасадзіла правіца Твая, і пасынкі, якія Ты Сабе ўмацаваў.
17. Яно спалена вагнём, абсечана; хай ад зьзяньня аблічча Твайго загінуць,
18. хай будзе рука Твая над мужам правіцы Тваёй, над сынам чалавечым, якога Ты ўмацаваў Сабе,
19. і мы ад Цябе не адступімся; ажыві нас, і мы будзем імя Тваё заклікаць.
20. Госпадзе, Божа сіл! узнаві нас; няхай зазьзяе аблічча Тваё, і ўратуемся.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць