ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 80
Мілата Божая і ўпартасьць Ізраіля

1. Кіроўцу хору. На Гэцкім інструмэньце. Псальма Асафава.
2. Сьпявайце радасна Богу, цьвярдыні нашай; усклікайце Богу Якава!
3. Вазьмеце псальму, зайграйце на бубне, на арфе з гукам прыемным, на псалтыры;
4. трубеце ў трубу парою маладзіка, у пэўны час, у дзень сьвята нашага;
5. бо гэта закон Ізраілю, пастанова ад Бога Якаўлевага.
6. Ён пастанавіў гэта ў сьведчаньне Язэпу, калі той выйшаў зь зямлі Егіпецкай, дзе пачуў гукі мовы, якое ня ведаў:
7. «Я зьняў з плячэй ягоны цяжар, і рукі ягоныя вызваліліся ад кашоў».
8. У гароце ты паклікаў Мяне, і Я цябе вызваліў; зь сярэдзіны грому пачуў Я цябе; пры водах Мэрывы выпрабаваў цябе.
9. Слухай, народзе Мой, і Я буду сьведчыць табе; Ізраіле! о, калі б ты паслухаў Мяне!
10. Хай ня будзе ў цябе іншага Бога, і не пакланяйся богу чужому.
11. Я Гасподзь, Бог твой, Які вывеў цябе зь зямлі Егіпецкай; разамкні твае вусны, і Я напоўню іх».
12. Але народ Мой ня слухаўся голасу Майго, і Ізраіль не ўпакорваўся Мне;
13. таму Я пакінуў іх упартасьці іхняга сэрца, хай ходзяць паводле намераў сваіх.
14. О, калі б народ Мой слухаў Мяне і Ізраіль хадзіў Маімі шляхамі!
15. Я хутка ўпакорыў бы ворагаў іхніх і павярнуў бы руку Маю на прыгнятальнікаў іхніх;
16. ненавісьнікі Госпада поўзалі б перад імі, а дабрашчасьце доўжылася б заўсёды.
17. я карміў бы іх тлушчам пшаніцы і насычаў бы іх мёдам са скалы.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць