ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 82
Малітва да Бога за пасаромленьне ворагаў

1. Песьня. Псальма Асафава.
2. Божа! Не перамоўчы, не маўчы, і не заставайся спакойны, Божа!
3. Бо вось, ворагі Твае зашумелі, і ненавісьнікі Твае паднялі галаву:
4. супроць народу Твайго склалі падступную змову, і раяцца супроць тых, каго Ты ахоўваеш;
5. сказалі: «пойдзем і вынішчым іх з народаў, каб і ня згадвалася болей імя Ізраіля».
6. Змовіліся аднадушна, склалі супроць Цябе хаўрус:
7. селішчы Эдомавыя і Ізмаільцяне, Мааў і Агаране,
8. Гевал і Амон і Амалік, Філістымляне з жыхарамі Тыра;
9. і Асур прыстаў да іх; яны сталі сілаю ўсім сынам Лотавым. <Сэла>
10. Зрабі ім тое самае, што Мадыяму, што Сісару, што Явіну каля патока Кісона,
11. якія вынішчаны ў Аэндоры, зрабіліся гноем зямлі.
12. Зрабі зь імі, з уладарамі іхнімі, як з Орывам і Зівам, і з усімі правадырамі іхнімі, як зь Зэвэем і Салманам,
13. якія казалі: «возьмем сабе на валоданьне селішчы Божыя».
14. Божа мой! хай будуць яны, як пыл у віхуры, як на вятры салома.
15. Як вагонь выпальвае лес, і як полымя апальвае горы,
16. так гані іх бураю Тваёю, і настрашы іх бураю Тваёю,
17. напоўні аблічча іхняе сорамам, каб шукалі яны імя Тваё, Госпадзе!
18. Хай пасаромяцца і настрашаны будуць навечна, хай брыдка ім будзе і хай загінуць,
19. і няхай яны ведаюць, што Ты, Каму адзінаму імя - Гасподзь, Усявышні над усёю зямлёю.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць