ПСАЛЬМЫ:
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151]

Псалтыр

Кніга Ёва
<< Назад
ПСАЛЬМА 93
Заклік да Бога адплаты

1. Псальма Давідава ў чацьвёрты дзень тыдня. Божа помсты, Госпадзе. Божа помсты, акажы Сябе!
2. Паўстань, Судзьдзя зямлі, аддай ганарліўцам адплату.
3. Дакуль, Госпадзе, бязбожнікі, дакуль бязбожнікі радавацца будуць?
4. Яны вырыгаюць дзёрзкія словы; пышаюцца ўсе беззаконьнікі;
5. топчуць народ Твой, Госпадзе, прыгнятаюць спадчыну Тваю.
6. Удаву і прыхадня забіваюць, і мардуюць сіротак,
7. і кажуць: ня ўбачыць Гасподзь, і не даведаецца Бог Якаваў.
8. Схамянецеся, бязглуздыя людзі! калі вы паразумнееце, недавумкі?
9. Хіба Той, што вуха наставіў, не пачуе? і Той, Хто вока стварыў, ня ўбачыць?
10. Хто настаўляе народы, ці ж ня выкрые, - Той, Хто вучыць чалавека разуменьню?
11. Гасподзь ведае думкі чалавечыя, што яны марныя.
12. Дабрашчасны той чалавек, якога настаўляеш Ты, Госпадзе, і вучыш законам Тваім,
13. каб даць яму спакой у бядотныя дні, пакуль бязбожнаму будзе выкапана яма!
14. Бо не адкіне Гасподзь народу Свайго і не пакіне спадчыны Сваёй.
15. Бо суд вернецца да праўды, і за ім усе, хто шчырыя сэрцам.
16. Хто паўстане за мяне супроць злыдняў? хто стане за мяне супроць ліхадзеяў?
17. Калі б не Гасподзь быў мне памочнікам, неўзабаве ўсялілася б душа мая ў моўчу.
18. Калі я казаў: хістаецца нага мая, - ласка Твая, Госпадзе, падтрымала мяне.
19. Пры памнажэньні смуткаў маіх у сэрцы маім, суцяшэньні Твае душу маю шчасьцяць.
20. Ці стане каля Цябе седала душагубаў, якія гвалт намышляюць насуперак закону?
21. Натоўпам ідуць яны на душу праведніка, і асуджаюць кроў невінаватую.
22. Але Гасподзь - абарона мая, і Бог мой - цьвярдыня прытулку майго,
23. і аберне на іх беззаконьне іхняе, і зладзействам іхнім вынішчыць іх, вынішчыць іх Гасподзь Бог наш.
Далей >>
Кніга Выслоўяў Саламонавых
Іншыя кнігі
Закрыць