Памер шрыфту
Чытаньне за 4 лістапада 2022:


Пасланьне да Каласянаў 4.10-18

10. Вітае вас Арыстарх, увязьнены разам са мною, і Марк, нябож Варнаваў, - пра якога вы атрымалі наказы: як прыйдзе да вас, прымеце яго, -
11. таксама Ісус, называны Юстам, абодва з абрэзаных; яны - адзіныя супрацоўнікі для Царства Божага, яны былі мне на радасьць.
12. Вітае вас Эпафрас, раб Ісуса Хрыста, які заўсёды дабразычыць вам у малітвах, каб вы былі дасканалыя і напоўненыя ўсім, што даспадобы Богу.
13. Сьведчу пра яго, што ён мае вялікую рупнасьць (і клопат) за вас і за тых, якія ў Лаадыкіі і Ераполі.
14. Вітае вас Лукаш, лекар любасны, і Дымас.
15. Вітайце братоў у Лаадыкіі, і Німфана, і хатнюю царкву ягоную.
16. Калі гэта пасланьне прачытана будзе ў вас, дык распарадзецеся, каб яно было прачытана і ў Лаадыкійскай царкве; а тое, якое з Лаадыкіі, прычытайце і вы.
17. Скажэце Архіпу: глядзі, каб табе выканаць служэньне, якое ты прыняў у Госпадзе.
18. Прывітаньне маёю рукою, Паўлаваю. Памятайце мае кайданы. Мілата з (усімі) вамі. Амін.

Евангельле паводле Лукаша 10.1-15

1. Пасьля гэтага выбраў Гасподзь і іншых вучняў, і паслаў іх па двое перад абліччам Сваім у кожны горад і мясьціну, куды Сам хацеў ісьці,
2. і сказаў ім: жніва многа, а работнікаў мала; дык вось малеце Гаспадара жніва, каб паслаў работнікаў на жніво Сваё.
3. Ідзеце! Я пасылаю вас, як ягнят сярод ваўкоў.
4. Не бярэце ні мяха, ні торбы, ні абутку, і нікога на дарозе ня вітайце.
5. У які дом увойдзеце, сьпярша кажэце: «мір дому гэтаму!»
6. і калі будзе там сын міру, дык спачыне на ім мір ваш; а калі не, дык да вас вернецца;
7. а ў доме тым заставайцеся, ежце і пеце, што ў іх ёсьць: бо працаўнік варты ўзнагароды за працу сваю, не пераходзьце з дому ў дом.
8. І калі прыйдзеце ў які горад, і прымуць вас, ежце, што вам дадуць;
9. і ацаляйце ў ім хворых, і кажэце ім: «наблізілася да вас Царства Божае».
10. А як прыйдзеце ў які горад, і ня прымуць вас, дык, выйшаўшы на вуліцу, скажэце:
11. «і пыл, прыліплы да нас ад вашага горада, абцярушваем вам; аднак жа ведайце, што наблізілася да вас Царства Божае».
12. Кажу вам, што Садоме ў дзень той будзе радасьней, чым гораду таму.
13. Гора табе, Харазіне! гора табе, Віфсаіда! бо, калі б у Тыры і Сідоне зьявіліся сілы, яўленыя ў вас, дык даўно б яны, седзячы ў вярэце і ў попеле, пакаяліся;
14. але і Тыру і Сідону радасьней будзе на судзе, чым вам.
15. І ты, Капернауме, што да неба ўзвысіўся, да пекла зрынешся.