Памер шрыфту
Чытаньне за 5 лістапада 2021:


1-е пасланьне да Фесаланікійцаў 5.9-13, 24-28

9. таму што Бог вызначыў нас не на гнеў, а на атрыманьне збавеньня праз Госпада нашага Ісуса Хрыста,
10. Які памёр за нас, каб мы, ці то чуваем, ці то сьпім, жылі разам зь Ім.
11. Таму ўмаўляйце адно аднаго і навучайце адно аднаго, як вы і робіце.
12. Просім жа вас, браты, паважаць тых, якія працуюць у вас, і якія пастаўлены над вамі ў Госпадзе, і якія на розум вас настаўляюць,
13. і шанаваць іх пераважна зь любоўю за справу іхнюю; будзьце ў згодзе паміж сабою.
[...]
24. Верны Той, Хто заклікае вас, Які і зьдзейсьніць гэта.
25. Браты! малецеся за нас.
26. Вітайце ўсіх братоў цалаваньнем сьвятым.
27. Заклікаю вас Госпадам прачытаць гэта пасланьне ўсім сьвятым братам.
28. Мілата Госпада нашага Ісуса Хрыста з вамі. Амін.

Евангельле паводле Лукаша 12.2-12

2. Няма нічога схаванага, што ня выкрылася б, і таемнага, чаго ня ўведалі б.
3. Таму, што вы сказалі ў цемры, тое ўчуецца на сьвятле; і што казалі на вуха ўсярэдзіне дома, тое будзе абвешчана з дахаў.
4. Кажу ж бо вам, сябрам Маім: ня бойцеся тых, што забіваюць цела і потым ня могуць нічога болей зрабіць;
5. а скажу вам, каго баяцца: бойцеся таго, хто, пасьля забойства, можа ўкінуць у геену; праўда, кажу вам, таго бойцеся.
6. Ці ж ня пяць маленькіх птушак прадаюцца за два асарыі? і ніводная зь іх не забытая ў Бога.
7. А ў вас і валасы на галаве ўсе палічаны. Дык вось, ня бойцеся: вы даражэйшыя за многіх маленькіх птушак.
8. Маўляю ж вам: кожнага, хто вызнае Мяне перад людзьмі, і Сын Чалавечы вызнае перад анёламі Божымі;
9. а хто зрачэцца Мяне перад людзьмі, той зрачоны будзе перад анёламі Божымі.
10. І кожнаму, хто скажа слова на Сына Чалавечага, даравана будзе; а хто скажа блюзьнерства на Духа Сьвятога, таму не даруецца.
11. А як прывядуць вас у сынагогі, да начальстваў і ўладаў, ня турбуйцеся, як ці што адказваць, альбо што казаць;
12. бо Сьвяты Дух навучыць вас у тую самую хвіліну, што трэба казаць.