Памер шрыфту
Чытаньне за 16 лістапада 2021:


1-е пасланьне да Цімафея 1.8-14

8. А мы ведаем, што закон добры, калі хто законна карыстаецца ім,
9. ведаючы, што закон пакладзены ня праведніку, а беззаконным і непакорлівым, бязбожным і грэшным, распусным і апаганеным, паглумнікам бацькі і маці, душагубам,
10. блудадзеям, мужаложцам (чалавеказьдзірцам, паклёпнікам, скаталожцам), хлусам, крывапрысяжцам, і ўсяму, што супроць здаровага вучэньня,
11. згодна са слаўным Дабравесьцем дабрашчаснага Бога, якое мне даверана.
12. Дзякую Таму, Хто даў мне сілу, Хрысту Ісусу Госпаду нашаму, што Ён прызнаў мяне верным, прызначыўшы на служэньне,
13. мяне, які раней быў кляцьбіт і ганіцель і крыўдзіцель, але памілаваны, бо рабіў так ад няведаньня, у няверстве;
14. а мілата Госпада нашага (Ісуса Хрыста) выявілася ўва мне багата зь вераю і любоўю ў Хрысьце Ісусе.

Евангельле паводле Лукаша 14.25-35

25. Зь Ім ішло мноства людзей; і Ён, зьвярнуўшыся, сказаў ім:
26. калі хто прыходзіць да Мяне, і не зьненавідзіць бацькі свайго і маці, і жонкі і дзяцей, і сірот і сёстраў, а пры гэтым і самога жыцьця свайго, той ня можа быць Маім вучнем;
27. і хто не нясе крыжа свайго і ня ідзе за Мною, ня можа быць Маім вучнем.
28. Бо хто з вас, хочучы збудаваць вежу, ня сядзе сьпярша і не палічыць выдатакаў, ці мае ён, што трэба на будову яе,
29. каб, калі закладзе падмурак і ня зможа закончыць, усе, хто гэта бачыць, не пасьмяяліся зь яго,
30. кажучы: гэты чалавек пачаў будаваць і ня мог закончыць?
31. Альбо які цар, ідучы на вайну супроць іншага цара, ня сядзе і не параіцца папярэдне, ці моцны ён зь дзесяцьцю тысячамі стаць супроць таго, хто ідзе на яго з дваццацьцю тысячамі?
32. інакш, пакуль той яшчэ далёка, ён пашле да яго пасольства - прасіць міру.
33. Так кожны з вас, хто не адцураецца ўсяго, што мае, ня можа быць Маім вучнем.
34. Соль - добрая рэч; але калі соль страціць сілу, чым асаліць яе?
35. ні ў зямлю, ні ў гной ня прыдасца; прэч выкідаюць яе. Хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе!