Памер шрыфту
Чытаньне за 17 лістапада 2021:


1-е пасланьне да Цімафея 1.18-20, 2.8-15

18. Давяраю табе, сыне мой Цімафею, згодна з ранейшымі пра цябе прароцтвамі, такі наказ, каб ты змагаўся згодна зь імі як добры воін,
19. маючы веру і добрае сумленьне, адкінуўшы якое, некаторыя адпалі ад веры;
20. такія Іменей і Аляксандр, якіх я аддаў сатане, каб яны навучыліся ня блюзьнерыць.
[...]
8. І вось жадаю, каб на ўсякім месцы казалі малітвы мужчыны, узносячы чыстыя рукі бяз гневу і сумненьня;
9. каб гэтак сама і жанчыны, у прыстойнай вопратцы, сарамяжліва і цнатліва, упрыгожвалі сябе не заплятаньнем валасоў, ні золатам, ні жэмчугам, ні каляровымі строямі,
10. а добрымі справамі, як прыстойна жанчынам, што прысьвячаюць сябе пабожнасьці.
11. Жанчына хай вучыцца маўкліва, у вялікай пакоры;
12. а вучыць жанчыне не дазваляю, ні верхаводзіць над мужчынам, а быць у маўклівасьці.
13. Бо раней створаны Адам, а потым Ева;
14. і не Адам зваблены, а жонка, звабіўшыся, пераступіла закон;
15. аднак жа ўратуецца празь дзетародства, калі застанецца ў веры і любові і ў сьвятасьці з цнотаю.

Евангельле паводле Лукаша 15.1-10

1. Наблізіліся да Яго ўсе мытнікі і грэшнікі слухаць Яго.
2. А фарысэі і кніжнікі наракалі, кажучы: Ён прымае грэшнікаў і есьць зь імі.
3. Але Ён сказаў ім наступную прытчу:
4. хто з вас, маючы сто авечак і згубіўшы адну зь іх, не пакіне дзевяноста дзевяцёх ў пустыні і ня пойдзе па прапалую, пакуль ня знойдзе яе?
5. А знайшоўшы, возьме яе на плечы свае з радасьцю;
6. і прыйшоўшы дамоў, пакліча сяброў і суседзяў і скажа ім; парадуйцеся са мною, я знайшоў маю прапалую авечку.
7. Маўляю вам, што так на нябёсах болей радасьці будзе за аднаго грэшніка, які каецца, чым за дзевяноста дзевяцёх праведнікаў, якія ня маюць патрэбы ў каяньні.
8. Альбо якая жанчына, маючы дзесяць драхмаў, калі згубіць адну драхму, не запаліць сьвечкі і не пачне месьці пакой і шукаць пільна, пакуль ня знойдзе?
9. А знайшоўшы, пакліча сябровак і суседак і скажа: парадуйцеся са мною, я знайшла згубленую драхму,
10. Так, кажу вам, бывае радасьць у анёлаў Божых і за аднаго грэшніка, які каецца.