Памер шрыфту
Чытаньне за 10 сьнежня 2021:


7.18-25


Евангельле паводле Лукаша 21.37-22.8

37. Удзень Ён вучыў у храме; а ночы, выходзячы, праводзіў на гары, называнай Аліўнай.
38. І ўвесь люд з раніцы прыходзіў да Яго ў храм слухаць Яго.
1. Набліжалася сьвята праснакоў, якое называлася Пасхаю;
2. і намышлялі першасьвятары і кніжнікі, як бы загубіць Яго, бо баяліся народу.
3. І ўвайшоў сатана ў Юду, празванага Іскарыётам, аднаго зь ліку дванаццацёх,
4. і ён пайшоў і гутарыў зь першасьятарамі і начальнікамі, як Яго выдаць ім.
5. Яны ўзрадаваліся і згадзіліся даць яму грошай;
6. і ён абяцаўся, і шукаў зручнага часу, каб выдаць Яго ім ня прылюдна.
7. І настаў дзень праснакоў, у які трэба было закалоць пасхальнае ягня;
8. і паслаў Ісус Пятра і Яна, сказаўшы: ідзеце, прыгатуйце нам есьці пасху.