Памер шрыфту
Чытаньне за 12 чэрвеня 2021:


Пасланьне да Рымлянаў 3.28-4.3

28. Бо мы прызнаём, што чалавек апраўдваецца вераю, незалежна ад дзеяў закона.
29. Няўжо Бог ёсьць Бог Юдэяў толькі, а не й язычнікаў? Вядома, і язычнікаў;
30. бо адзін Бог, Які апраўдае абрэзаных па веры і неабрэзаных празь веру.
31. Дык вось, ці ж мы не касуем закон вераю? Зусім не; а сьцьвярджаем закон.
1. Што ж, скажам, Абрагам, бацька наш, набыў па плоці?
2. Калі Абрагам апраўдаўся дзеямі, ён мае пахвалу, але не перад Богам.
3. Бо што кажа Пісаньне? «Паверыў Абрагам Богу, і гэта залічылася яму ў праведнасьць».

Евангельле паводле Мацьвея 7.24-8.4

24. Дык вось, кожны, хто слухае гэтыя словы Мае і выконвае іх, прыпадобніцца да мужа разумнага, які збудаваў свой дом на камені;
25. і паліўся дождж, і разьліліся рэкі, і падзьмулі вятры, і рынуліся на той дом; і ён ня ўпаў, бо пастаўлены быў на камені.
26. А кожны, хто слухае гэтыя словы Мае і ня выконвае іх, прыпадобніцца да мужа неразважлівага, які паставіў свой дом на пяску;
27. і паліўся дождж, і разьліліся рэкі, і падзьмулі вятры, і налеглі на дом той; і ён упаў, і было падзеньне яго вялікае.
28. І сталася, калі Ісус прамовіў гэтыя словы, дзівавалі людзі з вучэньня Яго,
29. бо Ён іх вучыў як той, хто мае ўладу, а не як кніжнікі і фарысэі.
1. Калі Ён сышоў з гары, за Ім сьледам пайшло мноства людзей.
2. І вось, падышоў пракажоны і, кланяючыся Яму, сказаў: Госпадзе! калі хочаш, можаш мяне ачысьціць.
3. Ісус, працягнуўшы руку, дакрануўся да яго і сказаў: хачу, ачысьціся. І адразу ачысьціўся той ад праказы.
4. І кажа яму Ісус: глядзі, не кажы нікому; але ідзі, пакажыся сьвятару, і прынясі дар, аб якім загадаў Майсей, на сьведчаньне ім.